Feeds:
Įrašai
Komentarai

Dobilo gatvės dalis nuo Žemaitės iki Papilės gatvės bus pavadinta Vincento Vaitekūno gatve. Tai nusipelnęs muziejininkas, kraštotyrininkas, esperantininkas ir ąžuolų sodintojas. Gatvę pavadinti jo vardu pasiūlė „Aušros“ muziejaus direktorius Raimondas Balza, grupė miesto Garbės piliečių ir Esperantininkų klubas. VAITEKŪNAS VINCAS. Gimė 1908 m. spalio 24 d. Šlapakių kaime (Joniškio raj. ). Mirė 1987 m. birželio 8 d. Šiauliuose. Kraštotyrininkas, muziejininkas. 1929 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Dirbo tarnautoju Šiaulių apygardos teisme. Nuo 1928 m. laisvalaikiu bendardarbiavo Šiaulių Aušros muziejuje: vyko į ekspedicijas, tvarkė surinktus eksponatus, juos katalogavo, rašė straipsnius į Šiaulių metraštį, Gimtąjį kraštą. 1933-1940 m. buvo Šiaulių kraštotyros draugijos sekretorius. Antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo Aušros muziejaus evakuacijos darbuose. Nuo 1957 m. iki mirties buvo etatinis Aušros muziejaus darbuotojas, vyr. mokslinis bendradarbis, Dailės skyriaus vedėjas. Surinko etnografinių, tautodailės eksponatų, parengė kelias ekspozicijas, bendradarbiavo miesto ir respublikinėje spaudoje. Mokėjo keletą užsienio kalbų, tame tarpe ir esperanto, buvo ekskursijų vadovas, paskaitininkas. Šiauliuose pasodino per 50 ąžuolų įžymiems žmonėms, svarbiems įvykiams atminti.

Sausio 22 d. „Laiptų“ galerijoje pristatyta knyga „Filantropijos istorijos pradmenys“. Ją parengė ir sudarė  Zenonas Sabalys ir Irena Kubilienė. Leidinį apie Šiaulių krašto filantropijos tradicijas, įžymiausius miesto veikėjus, dirbusius visuomenės labui, išleido Šiaurės Lietuvos fondas.
Kovo 29 dieną įvyko tradicinė atvelykio šventė „Rideto“. Šių metų tema buvo „Nyderlandų karalystė“. Šventės dalyviai dalyvavo, svečio iš Olandijos, surengtoje viktorinoje apie šalį. Geriausiai parodę savo žinias buvo apdovanoti olandiškais suvenyrais. Vakaro metu vyko linksmiausios nuotraukos, olandiško suvenyro, gražiausių margučių konkursai. Dainavome lietuvių liaudies dainas esperantiškai, žaidėmė olandiškus žaidimus. Vakarą papuošė žymios kanklininkės Kristinos Kuprytės mini koncertas.
Sekmadienį, balandžio 13 d., klube lankės 28 metų svečias iš Belgijos Ben INDESTEGE, kuris  autostopu ir “Pasporta Servo“ pagalba keliauja per Europą. Beno mintis yra aplankyti visus regionus tos šalies, per kurią vyksta. Kelionėje Benas planuoja užtrukti 5 mėnesius ir po Lietuvos dar aplankyti  Latviją, Estiją, Suomiją, Švediją, Norvegiją, ir per Daniją grįžti namo. Benas ketina gegužės mėnesį lankytis Norvegijoje prie poliarinio rato. Pasak jo tuomet bus dvigubai paprasčiau „tranzuoti“, nes tada ten nebus nakties.

Žingeidumo vedami klubiečiai ir jų draugai lankėsi uždarojoje akcinėje bendrovėje “Rūta“. Prieš pradedant ekskursiją po cechus visi, net ir patys mažiausi buvo aprengti steriliais chalatais, kepurėlėmis, burnos ir batų apdangalais. (foto) Aplankėme dražė ir paralines cechus, pamatėme kaip vyniojami saldainiai, kaip įpakuojams saldainių dėžutės. Po ekskursijos po gamybines patalpas laukė saldžios vaišės(foto) bei video medžiaga apie fabriką, kakavos pupeles. Priskanavę saldainių dar įšsinešėme ir po saldų lauknešėlį.

Cxiujare esperantistoj de klubo “Ruto” en Šiauliai organizas Postpaskan feston “Rideto”, kiu cxi-jare okazis la 10-an de aprilo.

En la arangxo partoprenis cxirkaux 40 geesperantistoj kaj iliaj infanoj: krom šiauxlanaj esperantistoj partoprenis Gražina Opulskienė kaj naux sxiaj lernantinoj el Mažeikiai, ankaux alveturis multe da esperantistoj el Panevėžys kaj konstantaj partoprenantinoj de nia Postpaska festo Irena Butnorienė el N.Akmenė kaj Regina Rozentalienė el Joniškis.

Cxi-jara “Rideto” estis dedicxita al Postpasko kaj konatigxo kun la gastiga lando de venonta Universala Kongreso – Kubo.

La arangxo komencis en la kulturdomo de urbo Šiauliai, kie trovigxas “Ruto” klubejo. Post registrado de partoprenantoj, konatigxo unu kun aliaj, komuna fotado sur la sxtuparoj de la kulturdomo ni ekskursis al la Muzeo de Aušra, kie kun helpo de la muzea ekskursgvidantino konatigxis kun la ekspozicio de manfaritaj kurtenoj de litovaj virinoj (plej malnovaj eksponajxoj estas faritaj antaux jarcento), ekspozicio de tre bele diversteknike farbitaj Paskaj ovoj kaj maskoj de Karnavala Mardo.

La lasta parto de la arangxo – amuza vesperumo okazis en la ejo de Konfederacio de Šiauxlanaj neregistaraj organizacioj, membro de kiu estas nia klubo “Ruto”.La vesperumon gvidis klubpezidanto de “Ruto” Gediminas Kazlauskas kaj lia edzino Reda Kazlauskienė. La ejo de vesperumo estis ornamita per Kubaj flagetoj, diversaj fotoj kun vidoj de naturo kaj vivo de Kubo. La partoprenantoj per diversaj akcentoj de vestajxo kreis Kuban etoson.

La vesperumon komencis la plej juna partoprenanto fileto de Kazlauskai Augustas, rulante Paskan ovon per planko de la ejo de vesperumo.

Pri Kubo ni pli multe ekkonis, partoprenante en la kvizo pri Kubo, esperante kantante tre popularan en Kubo kanton “Guantanamera”, gvidataj de Vida Kulikauskienė el Panevėžys lernante danci Kuban dancon “Salsa’.

Postpaskon ni eksentis, ludante rulaton de Paskaj ovoj, partoprenante en la konkurso de plej bele ornamita Paska ovo, rigardante la desegnajxojn pri Pasko, faritajn de infanoj dum la vesperumo.

“ Ruto” klubanoj estas tre dankemaj al Palmira Lukoševičienė el Panevėžys, kiu dum la arangxo prezentis verkojn de šia edzo Telesforas Lukoševičius kaj sxi mem kaj donacis multe da libroj al nia klubo kaj al kelkaj niaj geklubanoj persone kun siaj memorsurskriboj.

La arangxo dauxris tutan tagon, kaj reveninte hejmen ni sentis agrablan kaj amikecan esperantistan etoson.

Klaudija Margevičienė